تولید کننده درب کرکره‌ای خودرو های آتش نشانی و امدادی


طراح و تولید کننده انواع هوزریل های برقی و دستی ماشینی 


طراحی و تولید تجهیزات خودروهای آتش نشانی و امداد و نجات

به مدیریت : سعید عبدالهی